DigitALL: Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới

3/7/2023 8:49:00 AM

 Với chủ đề “DigitALL: Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới”, Liên hợp quốc kêu gọi các chính phủ, các nhà hoạt động và khu vực tư nhân cùng nỗ lực để làm cho thế giới kỹ thuật số an toàn hơn, toàn diện hơn và công bằng hơn.Chủ đề của ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2023 “DigitALL: Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới” phù hợp với chủ đề ưu tiên cho Phiên họp thứ 67 sắp tới của Ủy ban về Địa vị Phụ nữ (CSW-67), “Đổi mới và thay đổi công nghệ, và giáo dục trong thời đại kỹ thuật số để đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và các trẻ em gái ”. Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế 08/3 của Liên hợp quốc cũng sẽ nêu bật tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong không gian kỹ thuật số và giải quyết vấn đề bạo lực giới trên cơ sở CNTT và trực tuyến.


Ngay trong sáng thứ Tư, ngày 08/3, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra, quy tụ các nhà công nghệ, nhà đổi mới, doanh nhân và nhà hoạt động bình đẳng giới. Đây là cơ hội nêu bật vai trò của tất cả các bên liên quan trong việc cải thiện khả năng tiếp cận các công cụ kỹ thuật số, sau đó là phần thảo luận cấp cao và biểu diễn văn nghệ.
“Đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu, chúng ta có cơ hội tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn, không chỉ cho phụ nữ và trẻ em gái, mà còn cho toàn nhân loại và mọi sự sống trên Trái đất” đang là thông điệp được gửi đi.
Mặc dù phụ nữ đã có những đóng góp vô kể cho lĩnh vực kỹ thuật số từ những ngày đầu sơ khai của lịch sử công nghệ cho đến thời đại thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo như hiện nay, song khoảng cách giới kéo dài trong việc tiếp cận kỹ thuật số khiến phụ nữ không thể khai thác hết tiềm năng của công nghệ.
Tổ chức Quan sát IWD của Liên hợp quốc công nhận và tôn vinh những phụ nữ và trẻ em gái đang đấu tranh cho sự tiến bộ của công nghệ biến đổi và giáo dục kỹ thuật số. IWD 2023 sẽ khám phá tác động của khoảng cách giới kỹ thuật số đối với sự gia tăng bất bình đẳng về kinh tế và xã hội. Ngược lại, việc họ không được hòa nhập đi kèm với tổn thất lớn.
Theo báo cáo Tổng quan về Giới tính Phụ nữ của Liên hợp quốc năm 2022, việc phụ nữ bị loại khỏi thế giới kỹ thuật số đã lấy đi 1 nghìn tỷ USD từ tổng sản phẩm quốc nội của các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trong thập kỷ qua. Con số này sẽ tăng lên 1,5 nghìn tỷ USD vào năm 2025 nếu không có giải pháp kịp thời nào.
Cách tiếp cận giới tính đối với đổi mới, công nghệ và giáo dục kỹ thuật số có thể nâng cao nhận thức của phụ nữ và trẻ em gái về quyền của họ và sự tham gia của công dân.
Những tiến bộ trong công nghệ kỹ thuật số mang đến những cơ hội to lớn để giải quyết các thách thức về phát triển và nhân đạo, đồng thời đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Chương trình nghị sự 2030.
Tuy nhiên, các cơ hội của cuộc cách mạng kỹ thuật số cũng tiềm ẩn nguy cơ duy trì các mô hình bất bình đẳng giới hiện có. Sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng ngày càng trở nên rõ ràng trong bối cảnh đổi mới kỹ thuật số và công nghệ. Do đó, nhu cầu về công nghệ toàn diện và biến đổi cũng như giáo dục kỹ thuật số là rất quan trọng cho một tương lai bền vững.