ASEAN 2022: Cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 15 (AFML)

10/11/2022 11:27:00 AM

 Sáng ngày 10/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn Lao động di cư ASEAN lần thứ 15 (AFML) với chủ đề “Tiếp nối hoạt động di cư lao động và Hợp tác khu vực” theo hình thức trực tiếp (với sự tham gia của các đại biểu từ Việt Nam) kết hợp trực tuyến (với sự tham gia của các Tổ chức quốc tế trong khu vực). 


Tham dự trực tiếp Hội nghị có bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ LĐ-TBXH); bà Ingrid Christensen, Giám đốc, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam; đại diện ba bên, đại diện các Bộ, ngành liên quan tại Việt Nam, các viện nghiên cứu, tổ chức xã hội; đại diện các Tổ chức Quốc tế…1.7.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ LĐ-TBXH) cho biết, trong giai đoạn vừa qua khi việc ưu tiên ứng phó với đại dịch COVID-19 được đặt lên hàng đầu, Chính phủ Việt Nam vẫn có những nỗ lực hỗ trợ người lao động trong đó có người lao đông di cư duy trì việc làm, đảm bảo sinh kế cũng như phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục đóng góp cho xã hội. Hiện nay, khi đại dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tại Việt Nam và trên toàn thế giới, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã dần hồi phục và cần có những chính sách hỗ trợ phù hợp để tận dụng được những yếu tố tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như tiếp tục bảo vệ tốt lực lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trước những biến đổi khó lường trong tương lai.
Diễn đàn ASEAN về Lao động Di cư (AFML) là sự kiện thường niên do nước chủ nhà ASEAN tổ chức trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN nhằm thực hiện Tuyên bố của các Nhà lãnh đạo ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Người lao động di cư. Các khuyến nghị và giải pháp thúc đẩy quyền của lao động di cư được đề xuất tại Diễn đàn sẽ tạo cơ sở để xây dựng và triển khai các hoạt động của quốc gia và khu vực.
Trong năm 2022, Chủ đề của Diễn đàn AFML lần thứ 15 vào tháng 10 năm 2022 được lựa chọn là “Tiếp nối hoạt động di cư lao động và Hợp tác khu vực”, tập trung vào hai nội dung chính bao gồm : (i) Phục hồi kinh tế và di cư lao động ở Việt Nam và ASEAN; (ii) Bảo vệ quyền để tối ưu hóa tác động phát triển của di cư lao động,.
Kể từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn việc đi làm việc ở nước ngoài của nhiều người lao động trong đó có nhiều người lao động hết hạn hợp đồng không thể trở về nước trong khi có nhiều người lao động đáp ứng điều kiện đi làm việc ở nước ngoài với giấy tờ đầy đủ nhưng không xuất cảnh được do các biện pháp ứng phó của quốc gia nơi họ mong muốn đến làm việc. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn tới sinh kế và định hướng việc làm của người lao động cũng như đặt ra những thử thách mới về việc làm cho những người lao động phải về nước trước thời hạn.1.8.jpg
Trước những vấn đề nêu trên, rất nhiều tổ chức quốc gia và quốc tế đã xem xét các tác động/thách thức của đại dịch cũng như những thách thức mới xuất hiện trên thế giới sau đại dịch để cùng đưa ra những biện pháp và khuyến nghị tốt nhất cũng như cách tận dụng được nguồn lực do lực lượng lao động di cư mang lại.
Tại Hội nghị, các đại biểu được cập nhật các hoạt động quốc gia trong việc thực hiện khuyến nghị tại Diễn đàn AFML lần thứ 14; đồng thời tập trung thảo luận 02 nội dung chính của AFML nêu trên và đề xuất các nội dung khuyến nghị từ phía Việt Nam nhằm cung cấp đầu vào cho AFML lần thứ 15 sắp tới diễn ra vào tháng 10 năm 2022.