Cuộc họp Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) lần thứ 21

9/20/2022 5:13:00 PM

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022, Cuộc họp lần thứ 21 của Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) đã đươc tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây là hoạt động chính thức cấp quan chức được luân phiên tổ chức tại các nước thành viên. Cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của đoàn đại biểu phụ trách lĩnh vực phụ nữ đến từ các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Mục tiêu của Cuộc họp lần này nhằm cập nhật tiến độ thực hiện các hoạt động và các vấn đề liên quan kể từ Cuộc họp ACW lần thứ 19 vào năm 2020, các hoạt động hợp tác đa ngành liên trụ cột và việc thực hiện Kế hoạch công tác của ACW giai đoạn 2021-2025.


Phát biểu tại Phiên khai mạc, đại diện ACW của In-đô-nê-sia với tư cách là Chủ tịch tiền nhiệm ACW giai đoạn 2020-2021 đã đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng không ngừng của đầu mối phụ trách ACW của các nước thành viên trong việc điều phối và giám sát việc thực hiện các ưu tiên và hợp tác khu vực chính của ASEAN về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái kể từ Cuộc họp ACW lần thứ 20 vào ngày 11 vào tháng 10 năm 2021. Bà bày tỏ hy vọng rằng ACW sẽ tiếp tục cung cấp môi trường thuận lợi và các biện pháp thiết thực để đảm bảo lồng ghép giới trong tất cả các lĩnh vực đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng của phụ nữ và trẻ em gái đối với các dịch vụ giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe. Bà kêu gọi các nước thành viên ASEAN tiếp tục hỗ trợ cho Lào và Malaysia trong nhiệm kỳ Chủ tịch và Phó Chủ tịch tiếp theo của ACW. Tiếp sau đó, đại diện của Lào và Malaysia lần lượt đảm nhận vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch ACW vào năm 2023.

Tại Cuộc họp, Ban Thư ký ASEAN đã cập nhật những quyết định và nội dung quan trọng liên quan đến công việc của ACW kể từ Cuộc họp ACW lần thứ 20, bao gồm các kết quả của cuộc họp trong lĩnh vực lồng ghép quyền của người khuyết tật, văn hóa phòng ngừa, thực hiện Tầm nhìn ASEAN, Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 và Khuôn khổ Phục hồi Toàn diện ASEAN sau đại dịch COVID-19.
Bên cạnh đó, Cuộc họp ghi nhận và nhất trí tiếp tục hỗ trợ và đóng góp cho việc thực hiện các sáng kiến liên ngành và liên trụ cột nhằm cải tiến chương trình nghị sự khu vực về văn hóa phòng ngừa, thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs); Khuôn khổ Phục hồi Toàn diện ASEAN sau đại dịch COVID-19 và Kế hoạch tổng thể về Lồng ghép quyền của Người khuyết tật.
Cuộc họp cũng đã trao đổi tình hình thực hiện Kế hoạch công tác ACW giai đoạn 2021-2025, cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên của Kế hoạch, bao gồm dữ liệu và thống kê về giới, lồng ghép giới, biến đổi khí hậu và thiên tai, tăng cường quyền năng kinh tế và tương lai việc làm cho phụ nữ, Phụ nữ, an ninh và hòa bình. Tại Cuộc hop, các nước thành viên ASEAN cũng cập nhất tiến độ thực hiện của các sáng kiến dự trong năm 2022, điển hình như xây dựng Kế hoạch hành động khu vực về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, Báo cáo đánh giá tình hình Biến đối khí hậu và Bình đẳng giới trong ASEAN, triển khai Khung Chiến lược ASEAN về Lồng ghép giới và Đánh giá khu vực về thực hiện Hướng dẫn ASEAN về Lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm, Tuyên bố ASEAN về xây dựng tương lai bền vững, hòa nhập và tự cường hơn: thúc đẩy kỹ năng kinh doanh của phụ nữ trong ASEAN
Cuộc họp cũng công nhận tầm quan trọng của việc duy trì sự hỗ trợ và hợp tác của các đối tác đối thoại và phát triển của ACW trong việc đạt được các mục tiêu của Kế hoạch công tác ACW giai đoạn 2021-2025, cụ thể là những đối tác tham dự Phiên họp mở của Cuộc họp, bao gồm: Mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN, Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN, UN WOMEN, USAID, Liên minh Châu Âu và Tổ chức Oxfam. Trong thời gian tới, ACW cùng với Ban thư ký ASEAN, các đối tác chính và các bên liên quan khác sẽ cùng nhau nỗ lực hơn nữa để đảm bảo việc trao quyền cho phụ nữ trong tương lai việc làm và phục hồi sau đại dịch.
Trong khuôn khổ Cuộc họp ACW đã diễn ra Cuộc họp ACW+3 lần thứ 14 với sự tham gia của đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã chia sẻ về những sáng kiến, hoạt động của các nước theo chủ đề "Đổi mới việc thực hiện các Khuôn khổ quốc tế và khu vực về Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ" ; trao đổi về sự hợp tác giữa ACW với các nước+3 trong thực hiện các hoạt động/dự án của Kế hoạch công tác ACW giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại Cuộc họp, Việt Nam đánh giá cao các hoạt động hợp tác của ba quốc gia trong việc thúc đẩy vai trò lãnh đạo và sự tham gia chính trị của phụ nữ và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ của các quốc gia trong các lĩnh vực tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ, cụ thể là về bình đẳng giới trong lao động và việc làm và các vấn đề về di cư liên quan đến lao động nữ di cư.