Thứ trưởng Lê Văn Thanh dự Lễ cắt băng khánh thành dự án ODA do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ về an toàn vệ sinh lao động

11/25/2022 9:52:00 AM

Ngày 24/11, Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động Tp. Hồ Chí Minh (ATVSLĐ) tổ chức lễ khánh thành Dự án viện trợ không hoàn lại (Dự án ODA) trị giá 3 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ và kỷ niệm 5 năm thành lập. Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng và các đơn vị liên quan cùng tham dự, cắt băng khánh thành Dự án.

 


Từ năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) giao Cục An toàn lao động (ATLĐ) phối hợp Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật An toàn lao động Tp. Hồ Chí Minh (nay là Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động Tp. Hồ Chí Minh) đề xuất Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ phát triển Dự án “Nâng cao năng lực Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động Tp. Hồ Chí Minh”.

790b8c96f2e32bbd72f2.jpgLãnh đạo Bộ LĐTBXH cùng các bên liên quan cắt băng khánh thành Dự án.

Mục tiêu dự án là phát triển cung cấp các dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động khu vực phía Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, thành phố trọng điểm kinh tế của khu vực phía Nam, có số doanh nghiệp và lực lượng lao động lớn nhất trong cả nước. Đồng thời, Dự án cũng nhằm đào tạo nguồn nhân lực và nhận tài trợ máy, thiết bị công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ Hàn Quốc.
Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Ủy ban nhân nhân Tp. Hồ Chí Minh và ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Cục ATLĐ, Viện Khoa học ATVSLĐ Tp. Hồ Chí Minh, Sở LĐTBXH, Sở Kế hoạch và đầu tư và các đơn vị liên quan tại Tp. Hồ Chí Minh trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, đề xuất Dự án từ năm 2016 và đã phê duyệt vào tháng 02/2021, hoàn thành vào tháng 11/2022.
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đề nghị Viện Khoa học ATVSLĐ Tp. Hồ Chí Minh cần khai thác và sử dụng có hiệu quả Dự án để nâng cao được chất lượng nghiên cứu, đào tạo và an toàn, vệ sinh lao động; tận dụng các lợi thế, điều kiện hiện có để khẳng định vai trò là cơ sở chủ chốt ở phía Nam của đơn vị.
Thêm vào đó, Viện cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; tiến tới đóng góp nhiều hợn cho sự nghiệp của ngành và thành phố, cùng với Nhà nước thực hiện các hoạt động cung cấp một số dịch vụ hướng đến hỗ trợ các đối tượng khó khăn, vùng sâu vùng xa, người lao động không có quan hệ lao động, hướng đến thực hiện hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động, bảo vệ an toàn và sức khỏe cho tất cả các đối tượng lao động.
Sở LĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Viện hoàn thành tốt chức năng được giao.
1e7b4d0e367bef25b66a.jpgThứ trưởng Lê Văn Thanh chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Khoa học ATVSLĐ Tp. Hồ Chí Minh và Cơ quan ATVSLĐ Hàn Quốc. 
Về phía Chính phủ Hàn Quốc, Thứ trưởng Lê Văn Thanh bảy tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía Hàn Quốc để hoạt động của Viện Khoa học ATVSLĐ của Việt Nam ngày càng phát triển.
Trên cơ sở máy móc, thiết bị trải nghiệm hiện đại do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ, sự hỗ trợ hợp tác của Cơ quan an toàn sức khỏe nghề nghiệp Hàn Quốc và các tổ chức quốc tế về an toàn lao động đã giúp Viện Khoa học ATVSLĐ Tp. Hồ Chí Minh trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong cả nước về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
Dự kiến đến cuối năm 2022, sau khi hoàn thành việc chuyển giao theo Dự án ODA, một lượng lớn trang thiết bị hiện đại sẽ được bổ sung thêm cho Viện Khoa học ATVSLĐ Tp. Hồ Chí Minh và được đưa vào hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.