Hà Nội: Mỗi năm chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gần 45.339 tỷ đồng

9/12/2022 9:04:00 AM

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, số người tham gia BHXH tăng đều hằng năm, từ gần 1,434 triệu người vào năm 2016 tăng lên hơn 1,926 triệu người vào cuối năm 2021. Chính sách BHYT mở rộng diện bao phủ đến hơn 91% dân số…

 


Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội được bảo đảm, thụ hưởng các nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội để vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Điều này được tổ công tác số 2, Đoàn giám sát chuyên đề Ủy ban Xã hội của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về BHXH giai đoạn 2016-2021, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2019-2021 và việc thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội nhấn mạnh khi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vào chiều 9/9.

Giai đoạn 2016-2021, Hà Nội chi trả từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 3.255.324 lượt người hưởng với tổng số tiền 10.459 tỷ đồng; chi lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho hơn 9,96 triệu lượt người hưởng với số tiền 226.694 tỷ đồng, trung bình mỗi năm là gần 45.339 tỷ đồng. 
luong-huu-1557-181348.jpg
Ảnh minh họa
Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đóng, trốn đóng hoặc đóng thiếu BHXH cho người lao động với hơn 3.600 cuộc/năm. Kết quả khắc phục nợ đóng sau thanh tra, kiểm tra tăng dần, từ 44,4% số đơn vị, doanh nghiệp khắc phục vào năm 2016, tăng lên 74,9% vào năm 2021.
Trước tình trạng nợ đóng BHXH còn cao, số người rút BHXH một lần chưa giảm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành chức năng tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển, người dân, người lao động ổn định đời sống. 
Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong ghi nhận kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong việc triển khai chính sách BHXH nói riêng, bảo đảm an sinh cho người dân nói chung. Đó là giải pháp thiết thực, góp phần tạo giá đỡ cho người dân, người lao động có việc làm bền vững, đời sống ổn định.