Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tiếp Giám đốc Cụm dự án Phát triển Kinh tế bền vững của tổ chức GIZ

6/1/2022 3:47:00 PM

Ngày 01/6, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã có buổi tiếp và làm việc với ông Dennis Quennet, Giám đốc Cụm dự án Phát triển Kinh tế bền vững của Tổ chức Hợp tác phát triển CHLB Đức (GIZ). Cùng dự có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Bình đẳng giới, Cục Việc làm, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Trẻ em, Viện Khoa học Lao động và Xã hội.


Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ, sau thời gian dài cả thế giới cũng như Việt Nam phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, đến nay, cuộc sống người dân đã dần ổn định trở lại, thị trường lao động bắt đầu có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, vấn đề tiếp theo mà Việt Nam đang tiếp tục quan tâm tới đó là môi trường, biến đổi khí hậu phức tạp, dẫn tới nhiều thiên tai bão lũ xảy ra, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

01.01.06.22.jpgThứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi tiếp và làm việc.

“Môi trường là vấn đề toàn cầu, có tác động lớn tới hiện tại, chi phối tương lai và định dạng số phận của hàng triệu con người”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.
Theo Thứ trưởng, sự ủng hộ, hỗ trợ, phối hợp của Chính phủ CHLB Đức thông qua tổ chức GIZ với Bộ LĐTBXH trong suốt thời gian qua rất có ý nghĩa và đã đạt được các thành tựu quan trọng trong việc cải thiện năng lực, phương pháp đánh giá tác động xã hội, tác động giới trong xây dựng các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn quy trình đánh giá tác động xã hội và trách nhiệm của các bên trong quá trình xây dựng pháp luật; …
Đáp từ tại buổi tiếp, ông Dennis Quennet đồng tình và bày tỏ sự quan tâm tới nhu cầu hỗ trợ và các ưu tiên trọng điểm của Bộ trong thời gian tới phục vụ cho việc đề xuất thiết kế các dự án mới của GIZ.
Giám đốc Cụm dự án thông tin thêm, Cụm Dự án Phát triển Kinh tế bền vững của GIZ có thể sẽ thiết kế thêm một số dự án với chủ đề về xã hội, tăng trưởng xanh bền vững, thích ứng và ngăn ngừa hiệu quả tác động của biến đổi khí hậu, phát triển bao trùm hướng tới nhóm dễ bị tổn thương, các vấn đề xã hội, bình đẳng giới và thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật số trong quản lý nhà nước về lao động, việc làm, xã hội.
02.01.06.22.jpgÔng Dennis Quennet, Giám đốc Cụm Dự án Phát triển Kinh tế bên vững của GIZ mong muốn lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp từ Bộ LĐTBXH.
Tại buổi tiếp, Bộ LĐTBXH mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, nguồn lực, kinh nghiệm trong việc thúc đẩy lồng ghép vấn đề bình đẳng giới khi xây dựng các chính sách, pháp luật, chương trình liên quan tới biến đổi khí hậu; truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và vai trò của phụ nữ trong việc ra quyết định ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ nâng cao năng lực về việc xây dựng và triển khai chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu có trách nhiệm giới của các cán bộ thực thi; …
Nhằm nghiên cứu, sửa đổi Luật Việc làm, Bộ LĐTBXH mong muốn Tổ chức GIZ và Cụm Dự án sẽ đưa các chuyên gia tới để trợ giúp việc xây dựng các nội dung, đánh giá cơ bản khi xây dựng chính sách, đặc biệt là trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, vấn đề chuyển đổi cơ cấu việc làm, dịch chuyển lao động trên cả nước vẫn đang diễn ra.
03a.01.06.22.jpgCác đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Trong tương lai, hai bên dự kiến sẽ có thêm nhiều các buổi trao đổi kỹ thuật, hội nghị, hội thảo để đạt được mục đích hỗ trợ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng thành công các chính sách, chương trình liên quan tới lao động, việc làm và xã hội trước vấn đề biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.