Việt Nam tham gia Cuộc họp cấp quan chức cao cấp ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và phát triển (SOMSWD) lần thứ 17 và các cuộc họp liên quan

12/17/2021 3:35:00 PM

Trong hai ngày, 16-17/12, Cuộc họp cấp quan chức cao cấp ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và phát triển (SOMSWD) lần thứ 17 và các cuộc họp liên quan đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.


Đây là sự kiện quan trọng và định kỳ của kênh chuyên ngành về phúc lợi xã hội trong đó Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội là cơ quan chủ trì tại Việt Nam. Cuộc họp năm nay do Thái Lan giữ chức Chủ tịch và Việt Nam giữ vai trò Phó Chủ tịch. Hội nghị do Bà Ramrung Worawat, Phó Thư ký Thường trực Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người, Thái Lan chủ trì và có sự tham dự của Phó Tổng Thư ký Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN cũng như các Quan chức cấp cao chịu trách nhiệm về Phúc lợi Xã hội và Phát triển của các Quốc gia Thành viên ASEAN. SOMSWD được nhóm họp hàng năm và luân phiên tại các nước ASEAN để các quan chức cấp cao phụ trách về phúc lợi xã hội và phát triển của các nước ASEAN thảo luận, trao đổi về các chính sách, dự án phát triển và phúc lợi xã hội, đặc biệt là các chính sách đối với các đối tượng yếu thế (người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ nghèo,…) để báo cáo lên cấp Bộ trưởng ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội Bộ trưởng ASEAN trong các lĩnh vực liên quan.

SOMSWD17.pngHội nghị SOMSWD lần thứ 17 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Với chủ đề "Tăng cường quan hệ đối tác hướng tới sự tốt đẹp hơn của ASEAN", SOMSWD lần thứ 17 hướng tới mục tiêu nâng cao phúc lợi và cải thiện chất lượng cuộc sống nhằm thúc đẩy phúc lợi xã hội và phát triển trong ASEAN trong thời gian tới.  
Tại Hội nghị SOMSWD lần thứ 17, các quan chức cấp cao đã xem xét và thông qua các hoạt động dự kiến cho năm 2022, rà soát việc xây dựng và thực hiện các văn kiện đã thảo luận về việc thực hiện Khung khuôn khổ khu vực ASEAN và Kế hoạch hành động để thực hiện Tuyên bố ASEAN về tăng cường an sinh xã hội, Kế hoạch hành động khu vực để thực hiện Tuyên bố Kuala Lumpur về người cao tuổi: Trao quyền cho người cao tuổi ở ASEAN, Kế hoạch tổng thể tạo điều kiện cho ASEAN Năm 2025: Lồng ghép Quyền của Người Khuyết tật, Kế hoạch Hành động Khu vực ASEAN về Xóa bỏ Bạo lực Đối với Trẻ em (RPA-EVAC) cũng như Khung Chiến lược về Phúc lợi Xã hội và Phát triển.
Trong khuôn khổ Hội nghị SOMSWD lần thứ 17 đã diễn ra Hội nghị SOMSWD với ba nước đối tác lần thứ 16 bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, đồng thời thảo luận về kế hoạch hợp tác để thực hiện các dự án, hoạt động về phúc lợi xã hội và phát triển trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, lễ trao giải thưởng Giải thưởng Phát triển Xã hội Xuất sắc ASEAN (AOSWADA) lần thứ 1 đã được các Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội và Phát triển ASEAN thông qua năm nay, với mục tiêu nâng cao và cải thiện sự tham gia của SOMSWD với các bên liên quan khác nhau. Giải thưởng, có hai hạng mục, các tổ chức phi chính phủ hoặc Hạng mục tổ chức xã hội dân sự (NGO / CSO) và Hạng mục khu vực tư nhân, cũng như nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác bền vững giữa các NGO / CSO, doanh nghiệp xã hội và khu vực tư nhân ở các Quốc gia Thành viên ASEAN, đồng thời đóng góp vào sự tiến bộ của phúc lợi xã hội và phát triển, được hướng dẫn bởi Khung chiến lược ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển, trong đó có các ưu tiên cho trẻ em, người già và những người có khả năng khác nhau.