Gần 6.300 lao động ở Bắc Kạn được giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động

11/4/2021 4:03:00 PM

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn, đến nay, toàn tỉnh đã có 440 doanh nghiệp được giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, tương ứng với 6.291 người lao động, tổng số tiền được giảm hơn 158 triệu đồng.


Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trên địa bàn, các cơ quan, ban ngành và các địa phương tỉnh Bắc Kạn đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện; giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, không có tình trạng gây khó khăn cho người lao động và người sử dụng lao động. Các đầu mối đường dây nóng của các đơn vị, địa phương thường xuyên ứng trực, hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân giải đáp các thắc mắc về thủ tục và quy trình hỗ trợ.

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn, tính đến đầu tháng 11/2021, về thực hiện chính sách giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, toàn tỉnh đã có 440 doanh nghiệp được giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, tương ứng với 6.291 người lao động, số tiền được giảm là 158.115.498 đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, có 01 đơn vị doanh nghiệp với 32 người được tạm dừng đóng 6 tháng, tổng số tiền là 141.805.663 đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai văn bản đến toàn bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn về chính sách hỗ trợ, nhưng đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hiện nay có 02 đơn vị (thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể) đã xét duyệt và ra Quyết định hỗ trợ cho 104 lao động với số tiền 350.510.000 đồng; trong đó, số lao động nghỉ việc không hưởng lương đang mang thai 02 người, số lao động nghỉ việc không hưởng lương đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em là 21 người.
Về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 1.981 người với tổng số tiền hơn 2,612 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ tiền ăn cho 14 đối tượng F0, hỗ trợ tiền ăn cho 1.916 F1 (người cách ly y tế), hỗ trợ thêm cho 51 trẻ em trong thời gian điều trị.
IMG-041103nqbk.jpg
Bắc Kạn có 440 doanh nghiệp được giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch, tỉnh mới có Quyết định hỗ trợ 01 đối tượng.
Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, đến nay đã tiến hành hỗ trợ cho 43 hộ số tiền 129 triệu đồng (05 hộ tại huyện Chợ Đồn, Bạch Thông 15 hộ, thành phố Bắc Kạn 23 hộ). Qua rà soát các hộ kinh doanh đa số hộ có đăng ký kinh doanh theo lĩnh vực ngành, nghề bị tạm dừng.
Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 05 đơn vị với 93 lao động, số tiền 302,4 triệu đồng; trong đó, cho vay trả lương ngừng việc 264,7 triệu đồng cho 4 người sử dụng lao động với 82 lao động, cho vay trả lương phục hồi sản xuất 37,7 triệu đồng cho 01 đơn vị với 11 lao động.
Đối với chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, UBND tỉnh đã ban hành chính sách riêng của địa phương tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021. Hiện nay các huyện, thành phố đang triển khai rà soát chưa có kết quả hỗ trợ.
Hiện tại, về chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc và chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tỉnh Bắc Kạn cũng chưa phát sinh hồ sơ đề nghị.
Có thể thấy, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ chung của Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh, tỉnh còn tập trung đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động để thu hút lao động địa phương và hỗ trợ người lao động trở lại thị trường lao động.