An Giang thực hiện điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP

10/7/2021 4:18:00 PM

Sau thời gian triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 15/9/2021. 


Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ, với một số nội dung cụ thể như sau:
Về đối tượng áp dụng: Thực hiện đối với 12 nhóm đối tượng người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh); Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và Người có công giúp đỡ cách mạng; Đồng thời, áp dụng đối với thân nhân của người có công với cách mạng (gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, riêng liệt sĩ thì thân nhân còn là người có công nuôi liệt sĩ).
Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng kể từ ngày 01/7/2021 là 1.624.000 đồng (vẫn giữ nguyên theo quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ). Các mức quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.

me.jpg
Tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi kể từ ngày 01/7/2021:

- Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP).
- Trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (được quy định tại Phụ lục II và III ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP).
Như vậy, các khoản chi trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP được chi trả không thay đổi so với mức quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; Riêng mức trợ cấp hàng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được điều chỉnh tăng theo quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, theo đó, từ ngày 01/7/2021, bà mẹ Việt Nam anh hùng hưởng mức mới bằng nhau là 7.857.000 đồng/tháng (không như quy định trước được hưởng tỷ lệ thuận với số thân nhân liệt sĩ).
Các khoản trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng (quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 75/2021/NĐ-CP) được thực hiện đối với tất cả hồ sơ đủ thủ tục, điều kiện được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận giải quyết kể từ ngày 01/7/2021.
Nghị định số 75/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện mua bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng, thân nhân và người phục vụ người có công với cách mạng thực hiện như trước; Đồng thời, bổ sung thêm một đối tượng là Vợ hoặc Chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (không thuộc diện bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có chế độ bảo hiểm y tế).
Bên cạnh đó, Điều 12 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP cho phép thực hiện các khoản chi xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện tốt hơn Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang.

Mức hưởng kể từ ngày 01/01/2022, thực hiện đối với các chế độ: Điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục, thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ và các chế độ ưu đãi khác; Thờ cúng liệt sĩ; Chi tiền ăn thêm ngày lễ, tết đối với thương binh, bệnh binh nặng (tỷ lệ 81% trở lên); Chế độ đối với cơ sở điều dưỡng, tặng quà, đón tiếp đoàn đại biểu người có công v.v… Như vậy, từ nay cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các mức hưởng này được tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ./.