Giải ngân gói vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho nhiều người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NĐ-CP tại Thừa Thiên Huế.

8/27/2021 2:22:00 PM

Sau một thời gian triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phú, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện và hỗ trợ vay vốn đối với 03 doanh nghiệp để thanh toán tiền lương cho 148 người lao động.


Ngay khi có văn bản hướng dẫn, NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, nắm bắt thông tin về người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động. Nhiều người sử dụng lao động cũng chủ động liên hệ với Sở LĐTBXH và NHCSXH của tỉnh để có thể tiếp cận với gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết đính 23.

Giai-ngan-von-vay-tra-luong.jpgNHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế giải ngân gói vay vốn hỗ trợ người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện NHCSXH Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, đơn vị đã tích cực triển khai chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 03 doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị vay và đáp ứng đủ điều kiện, gồm: Công ty TNHH du lịch và thương mại Á Đông, Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại Huy Cường và Công ty TNHH MTV khu du lịch sinh thái Vedana. Tổng số tiền được giải ngân là 495 triệu đồng để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho tổng cộng 148 người lao động.
Đồng thời, tỉnh hiện đang có 9 doanh nghiệp với 961 lao động đã liên hệ tới NHCSXH tỉnh và đang được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay vốn, ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
Thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến và rà soát nhu cầu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi và nhanh nhất. Đồng thời bảo đảm việc thực hiện chính sách cho vay đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tiêu cực.