Hải Dương: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống và cai nghiện ma túy

6/10/2021 2:20:00 PM

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6) với chủ đề “Vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma tuý”, ngày 10/6/2021, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch số: 1501/KH-SLĐTBXH về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2021


Mục đích nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống và cai nghiện ma túy với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma tuý; tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm, quản lý, giúp đỡ hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện, người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng; tăng cường phối hợp liên ngành kiểm tra, quản lý đối với các hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như vũ trường, nhà nghỉ, quán bar, karaoke… không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy.
1-502-.jpg
Lễ phát động tháng hành động phòng, chống ma túy tại tỉnh Hải Dương năm 2019
Theo đó, Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2021, tỉnh Hải Dương sẽ tập trung vào một số nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; tập trung tuyên truyền sâu rộng thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay; chủ độngphối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ vào diễn biến tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức có hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng; tập trung vào những địa bàn phức tạp về ma túy; tuyên truyền cho người có nguy cơ mắc nghiện cao; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma tuý cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, tổ chức có hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng; áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quản lý, tư vấn, vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện v.v…
Để triển khai Kế hoạch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Sở; Cơ sở cai nghiện ma túy Hải Dương căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 tại các đơn vị.
Cùng với đó, vận động yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện ký cam kết không mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép các loại ma túy, chất hướng thần; tăng cường công tác cai nghiện, thực hiện chỉ tiêu cai nghiện ma túy năm 2021; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy được dạy nghề, giới thiệu tạo việc làm ổn định cuộc sống; có chính sách ưu đãi, thu hút doanh nghiệp trong tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.