Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2021

5/14/2021 1:31:00 PM

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạm dừng tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2021.


Mọi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gọi đến số điện thoại: 024.38265964/024.39362916 hoặc gửi qua thư điện tử: tiepnhanthongtinkntc@molisa.gov.vn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, thực hiện.

Trân trọng.