Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ LĐ-TBXH thực hiện tốt “4 xin, 4 luôn” trong giao tiếp, ứng xử đối với người dân

10/6/2020 11:04:00 AM

 “4 xin, 4 luôn” - xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ là một trong những chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với người dân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TBXH được quy định trong Quyết định số 1120/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.


Quyết định được ban hành với mục đích thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg và Quyết định số 319/QĐ-BNV nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg và Quyết định số 319/QĐ-BNV. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách làm việc ứng xử chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ.
Theo đó, phạm vi của Quyết định bao gồm các đơn vị thuộc khối quản lý nhà nước: Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cục, Tổng cục và một số Văn phòng chuyên trách (Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Ban cán sự Đảng); các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: bao gồm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, Tổng cục, Văn phòng. Đối tượng áp dụng bao gồm toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ.
05-kjfx-09-45-13-527.jpg
Về nội dung thực hiện:
1. Tinh thần, thái độ làm việc của công chức, viên chức và người lao động
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải trung thành với Nhà nước, bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân, khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải ý thức rõ trách nhiệm của bản thân, bao gồm: 
Phải sẵn sàng và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao,
Phải có ý thức kỷ luật, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của Bộ, đơn vị; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn bức xúc của người dân.
Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi thấy còn hạn chế về năng lực và uy tín.
2. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
 Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.
Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải có tinh thần hợp tác, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của đơn vị.
Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh thoái thác nhiệm vụ.
Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.
3. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.
4. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đối với những đơn vị có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn thực hiện.