Thông báo kết quả xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐ-TBXH

7/31/2020 4:24:00 PM

Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (Thông báo số 407/LĐ-TBXH-TB ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH), kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐ-TBXH (ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-LĐTBXH ngày 21/1/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH) và Kết quả phỏng vấn kèm theo, Bộ LĐ-TBXH thông báo kết quả Phỏng vấn như sau:


Danh sách trúng tuyển: Download tại đây

Danh sách không trúng tuyển: Download tại đây
Những ứng viên trúng tuyển thực hiện theo hướng dẫn sau:
anh-2020.png