Các nước trên thế giới tính lương hưu như thế nào?

11/15/2019 3:03:00 PM

 Mỗi nước trên thế giới lại có cách tính lương hưu khác nhau tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội và lịch sử của từng nước.


 4929-Luong-Huu.jpg