Số ngày được nghỉ và hưởng nguyên lương của lao động Việt Nam

9/12/2019 5:45:00 PM

 Cùng điểm lại một số quốc gia có nhiều ngày nghỉ lễ nhất thế giới, có nước nghỉ tới 25 ngày. Ở Việt Nam ngoại trừ 12 ngày nghỉ phép tối đa cho 1 năm làm việc thì số ngày nghỉ cho các dịp lễ tết ở Việt Nam được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổng cộng là 10 ngày.


 nghile.jpg