Chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

11/19/2014 12:00:00 AM

Theo phản ánh của ông Nguyễn Thức, giáo viên trường Cao đẳng nghề, trường ông Thức đang áp dụng định mức 510 giờ/năm với những giáo viên có đề tài khoa học và 587 giờ/năm với giáo viên không có đề tài khoa học, nhưng nay nhà trường áp dụng chế độ làm việc 40 giờ/tuần với tất cả giáo viên. Ông Thức hỏi, như vậy có trái với quy định không?


Về vấn đề này, ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề.
 
Theo đó, tại Khoản 1 Mục II của Thông tư quy định nhiệm vụ của giáo viên, ngoài nhiệm cụ thể đã quy định tại Thông tư, giáo viên còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và yêu cầu của hiệu trưởng.

Như vậy, việc quy định chế độ giờ giảng của nhà trường là có cơ sở và không trái với quy định của Thông tư.