Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

11/19/2014 12:00:00 AM

Ông Trần Đình Tùng (dinhtung.dndh@...) hỏi: Ngoài các quy định theo Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH thì những giáo viên thỉnh giảng có được tham gia dạy nghề sơ cấp không? Căn cứ văn bản nào? Các giáo viên này có cần phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề không?


Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Tùng như sau:

Căn cứ Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề thì giáo viên thỉnh giảng như trong thư hỏi không đủ chuẩn để tham gia dạy nghề trình độ sơ cấp, vì:

Nếu bố trí dạy lý thuyết trình độ sơ cấp nghề thì họ còn thiếu chứng chỉ sư phạm dạy nghề theo quy định.

Nếu bố trí dạy thực hành thì họ còn thiếu chứng chỉ kỹ năng nghề theo quy định.

Để đội ngũ giáo viên này có thể tham gia vào giảng dạy trình độ sơ cấp nghề thì ngoài kiến thức về chuyên môn đã có họ cần bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm và chứng chỉ kỹ năng nghề theo quy định.

(Theo Chinhphu.vn)