Trung tâm dạy nghề TX Thủ Dầu Một (Bình Dương): Sẽ mở 15 lớp dạy nghề cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ

3/1/2005 5:58:00 PM

Năm nay, Trung tâm Dạy nghề TX.TDM sẽ tiếp tục tổ chức 15 lớp dạy nghề cho thanh niên nông thôn và bộ đội xuất ngũ, bao gồm: 12 lớp dạy nghề điện công nghiệp, may công nghiệp, may gia dụng, sửa xe gắn máy, cắt uốn tóc thời trang và 3 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp.


Năm 2004, Trung tâm Dạy nghề TX.TDM cũng đã tổ chức 13 lớp đào tạo nghề cho 402 thanh niên nông thôn và bộ đội xuất ngũ, giới thiệu việc làm cho một số học viên lớp may công nghiệp. Ngoài chi phí đào tạo nghề miễn phí, Trung tâm Dạy nghề TX.TDM còn hỗ trợ sinh hoạt phí cho mỗi học viên 10.000 đồng/ngày Mỹ Hạnh