Ký kết bản Ghi nhớ về hợp tác đưa lao động kỹ thuật Việt Nam sang Hàn Quốc

8/19/2004 4:08:00 PM

Ký kết bản Ghi nhớ về hợp tác đưa lao động kỹ thuật Việt Nam sang Hàn Quốc


Ký kết bản Ghi nhớ về hợp tác đưa lao động kỹ thuật Việt Nam sang Hàn Quốc Ngày25 tháng 5 năm 2004, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Lương Trào và ông Hwan-Eik Cho, Chủ tịch Tổ chức công nghệ công nghiệp Hàn Quốc đã ký Bản Ghi nhớ về hợp tác đưa lao động kỹ thuật Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc. Mục đích của Bản Ghi nhớ này là thiết lập sự hợp tác giữa 2 bên trong lĩnh vực đưa lao động kỹ thuật của Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình thẻ vàng của nước này. Hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực chính như: Qung bá, tuyên truyền tại Việt Nam về Chương trình thẻ vàng của Hàn Quốc và tuyên truyền tại Hàn Quốc về kh năng lao động kỹ thuật của Việt Nam nhằm thu hút rộng rãi người sử dụng lao động Hàn Quốc và lao động kỹ thuật của Việt Nam tham gia chương trình này. Giới thiệu cho nhau về nhu cầu lao động kỹ thuật của các chủ sử dụng lao động Hàn Quốc và kh năng đáp ứng của các tổ chức tuyển dụng Việt Nam; hướng dẫn để họ thực hiện đúng quy định pháp luật của 2 nước. Tổ chức các cuộc hội thảo, đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực tham gia chương trình. Bn ghi nhớ sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm. Được biết, thu nhập của lao động Việt Nam có thể lên tới 1000 USD/tháng. PV