Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ năm 2007 - 2011

 

Ngày sinh: 12/04/1954

Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị

 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 09/12/1981

Ngày chính thức: 09/12/1982

Tình trạng sức khỏe: Tốt

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Hai, Ba

Kỷ luật: Không

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Các chức vụ chính đã từng đảm nhiệm: Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI được tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 08 năm 2011 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng được bầu là một trong bốn Phó Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,6%.

Ngày từ ngày 2/5 đến 11/5/ năm 2013, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị, Bộ Chính trị khóa XI hiện có 16 ủy viên.

 

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến

Chung nhan Tin Nhiem Mang