Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Song Hào

Đồng chí Song Hào giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thương binh Xã hội từ năm 1982 - 1987

 

Quê quán: xã Hào Kiệt (nay là xã Liên Minh), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Sinh năm: 1917

Mất năm: 2004

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến

Chung nhan Tin Nhiem Mang