Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Dương Quốc Chính

Đồng chí Dương Quốc Chính giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Từ năm 1971-1975; Bộ Trưởng Bộ Thương binh Xã hội từ năm 1975 - 1982

 

Quê quán: xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Sinh năm: 1918

Mất năm:   1992

 

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến

Chung nhan Tin Nhiem Mang