Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Phan Kế Toại

Đồng chí Phan Kế Toại giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 1959 - 1963

 

Quê quán: xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Sinh năm: 1892

Mất năm: 1973

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến

Chung nhan Tin Nhiem Mang