Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Nguyễn Thọ Chân

Đồng chí Nguyễn Thọ Chân giữ chức vụ Bộ Trưởng Bộ Lao động từ năm 1974 - 1981

 

Quê quán: làng Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Năm sinh: 1922

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến